Mesaj de Crăciun

MESAJ DE CRĂCIUN ȘI DE ANUL NOU 2021

PROGRAMUL SLUJBELOR

”Bucurați-vă pururea întru Domnul. Și iarăși zic:

Bucurați-vă! . . . Domnul este aproape”. (Filipeni 4, 4-5)

Dragii mei,

Pentru timpul de pandemie ce s-a abătut asupra noastră, alegerea acestui indemn al Sf. Apostol Pavel, ca temă de mesaj, ar putea părea unora ca neadecvată. Dar, de fapt, bucuria nu este doar tema perenă a unui discurs plin de înțelpciune, ci este invitația pe care Dumnezeu o face omului prin harul Său, este statutul specific creștinului desăvârșit. Conștientizând starea de har în care Dumnezeu Însuși ne-a așezat prin Iisus Hristos, a Cărui Naștere tocmai ne pregătim să o sărbătorim, nu ne va dispărea bucuria din inimi, din inima aceea în care sălășluiește Hristos, indiferent de vremurile de exuberanță sau de restriște prin care trecem.

Nu am studiat istoria pandemiilor, dar am găsit la Pr. Nicolae Steinhardt, citându-l pe Léon Daudet că ”epocile istorice au bolile lor proprii. Exemple: evul mediu – ciuma; secolul XVI – sifilisul; seclul XIX – tuberculoza; secolul XX – cancerul”. Acum a venit CORONA. Unii nu cred în existența virusului, alții spun că este o invenție de laborator. Fiind contemporani cu această maladie cred că în primul rând ni se cere prudență. A fi curajos nu înseamna a fi nesăbuit. A aprecia și respecta competențele și responsabilitățile semenului constituie una din marile calități umane. Cu atât mai mult cu cât nu putem fi ”specialișit” în toate domeniile. Citez din nou din Pr. N. S. ”Cred că au și păcatele viciile lor specifice. Unele, desfrânarea; altele, lăcomia; ori setea de cuceriri, cruzimea, etc. În veacul al XX-lea pare să predomine păcatul de angelism, dorința de a realiza perfecțiune absolută. Convingerea deținerii unicei formule a fericirii duce la dreptul de a o impune prin orice mijloace…. Păcatul de angelism, a cărui inevitabilă consecință este intoleranța, contrazice, terfelește esențiala însușire a omului: libertatea, consacrată de Hristos Iisus atât cât privește respectarea ei de către divinitate (Stau la ușa inimii și bat) cât și ca supremă făgăduință (dezrobirea din păcat va va face liberi)”. (Jurnalul Fericirii).

Datorită restricțiilor pe care le cunoașteți am programat – deocamdată pentru ianuarie 2021 – slujbe numai la Stockholm, în fiecare duminică și sărbătoare, la ora 7 dimineața. Spovedesc și împărtășesc, fac Proscomidia, Ceasurile și Sf. Liturghie. Cei care vin mai întâi se retrag pentru a oferi posibilitate și noilor veniți să se roage, să se împărtășească, să ia anaforă și binecuvântare, fără a depăși în biserică numărul de 8 persoane simultan. Eu stau până la sfârșit ca să-i pot primi pe toți cu toată prețuirea și dragostea. Dumnezeu, care vede râvna și credința fiecăruia, nu va lăsa pe nimeni nerăsplătit.

Vă rog să primiți din partea mea, a familiei și a Consiliului Parohial calde urări de sănătate și bucurie, Sărbătoarea Nașterii Domnului să aducă mângâiere în sufletele noastre, iar  Anul Nou să insemne pentru toți un an binecuvântat de Dumnezeu cu pace și bunăvoire între oameni. LA MULȚI ANI 2021!

Preot Toader Doroftei