Kategoriarkiv: Scrisori

Scrisoare la Crăciun 2023

67/25 decembrie 2023

 

Către toți enoriașii Parohiei

”Sf. Gheorghe” din  nord-estul Suediei

 

Scrisoare la Căciun 2023

Dragii noștri,

 

Ca și în anii trecuți, avem bucuria să vă adresăm, în scris, câteva cuvinte cu prilejul Marelui Praznic al Nașterii Domnului și începutul de an 2024. Vom avea în vedere, aproximativ, aceleași idei din precedentele ”scrisori”: recunoștință, mărturie, bilanț și perspectivă.

 

Recunoștință. Cu toții suntem datori – dar pe noi ne avem în vedere în primul rând – cu recunoștință față de bunul Dumnezeu că am avut fericirea să ne bucurăm unii de alții încă un an; Cei mai mulți am avut parte de sănătate, reușite în întreprinderile noastre, mari împliniri sufletești și materiale și, sperăm, un plus sau măcar început de iluminare în direcția dobândirii Împărăției lui Dumnezeu. Această Împărăție este scopul suprem al vieții noastre. Chiar Sărbătoarea pe care o cinstim zilele acestea – NAȘTEREA DOMNULUI – este singurul lucru ”nou sub soare” deoarece Însuși Fiul Lui Dumnezeu, Fiul Omului se face, adică ia trup omenesc pentru ca pe om să-l îndumnezeiască și să-l readucă înapoi în Paradisul din care a căzut prin propria sa libertate. Omul l-a negat pe Dumnezeu și a căzut din Rai, dar Dumnezeu n-a încetat să-l iubească și pentru a-l recupera, pentru a salva întreaga umanitate, ”L-a dat pe Fiul Său Cel Unul-născut, pentru ca tot cel ce crede într`Însul să nu piară, ci să aibă viață veșnică” (Ioan III, 16).

Adâncă recunoștință avem și față de enoriașii parohiei noastre care, cu multă bunăvoință și dragoste, au participat la serviciile noastre divine, unii venind de la mari distanțe, și au contribuit generos, din propriile lor venituri, la realizarea Bugetului Parohial și la creșterea Fondului pentru local de biserică.

Suntem recunoscători față de membrii Consiliului Parohial care, nu doar că și-au sacrificat din timpul lor pentru a participa la întrunirile Consiliului, ci, ori de câte ori a fost necesar, ne-au dat sfaturi înțelepte și de mare valoare pentru deciziile necesare în bunul mers al Parohiei noastre.

Mulțumim și familiilor noastre pentru înțelegerea și răbdarea de care ne-am bucurat pentru a putea împlini în liniște și cu reușită însărcinarea, pe care nu o simțim ca povară, ci ca aripi de Serafim ce ne poartă permanent spre înaltul cerului.

 

Mărturie. Suntem aici în Scandinavia un grup de români ce dăm mărturie prin trăire – cuvânt și faptă – de credința noastră ortodoxă. Se zice despre România, Țara noastră de origine, că este un miracol, pentru că este o insulă latină într-o mare slavă; Ei bine, aici în Scandinavia, pe lângă că suntem o insulă de Români într-o mare de Nordici, mai suntem și o insulă de Ortodocși într-o mare de Luterani. Lucrul acesta presupune mari provocări, dar și o imensă responsabilitate. Păstrându-ne credința și tradițiile noastre, chiar dacă ne acomodăm și ne încadrăm perfect în societatea suedeză, dovedim o seriozitate profundă și o tărie de caracter care contează și impresionează. Lucrul acesta este foarte apreciat de concetățenii noștri suedezi și suntem chiar sprijiniți să mergem pe această cale pentru că, în felul acesta, putem avea o influență pozitivă asupra societății, considerată cea mai secularizată din Europa. Ca sprijin din partea suedeză putem menționa că slujim în biserici suedeze încă de la înființarea  Bisericii noastre aici, în urmă cu 53 de ani, iar ca perseverență și statornicie din partea noastră notăm că biserica în care slujim, îndeosebi în Stockholm, a devenit, aproape permanent, neîncăpătoare. Dăm mărturie, așadar, de o credință și o trăire Ortodoxă într-o Țară și o lume Protestantă.

 

Bilanț. Să nu ne fie spre laudă, că nu ne facem decât datoria, dar avem bucuria să constatăm că viața parohială înflorește cu fiecare an ce trece și pentru aceasta mulțumim din nou, din toată inima, bunului Dumnezeu și enoriașilor noștri. În anul pe care îl încheiem în curând s-au săvârșit la parohia noastră 151 de servicii religioase publice constând din Utrenia cu Sf. Liturghie, urmate cel mai adesea de Parastase; Vecernia cu Priveghere și Acatist; Sf. Maslu (la spital sau la biserică); Pavecernița Mare sau Liturghia Darurilor mai Înainte Sfințite, în funcție de momentul liturgic al anului bisericesc. Au participat la aceste servicii religioase publice 7422 persoane. S-au spovedit și împărtășit 2155 persoane. Au fost săvârșite 27 de botezuri, 7 cununii și 11 înmormântări. Au fost vizitați acasă, la spitale sau la azilele de bătrâni persoanele bolnave sau vârstnice și cercetați în închisori cei privați de libertate. Bugetul Parohial a fost echilibrat, mulțumită contribuției enoriașilor noștri și Fondul pentru Local de biserică a crescut. Dar despre situația  economică vom reveni cu anumite detalii la punctul următor.

 

Perspectivă. Am amintit mai sus că biserica în care slujim la Stockholm a devenit neîncăpătoare. Uneori a trebuit să contramandăm slujbele sau să începem mai devreme sau mai târziu decât ne programasem. Și în celelalte localități, Örebro, Västerås sau Linköping trebuie să ne programăm slujbele cu grijă și cu mult timp înainte pentru a nu ne suprapune cu alte programe ale bisericilor gazdă. Am constatat de mult necesitatea stringentă a unei biserici proprii. Unele din Parohiile noastre (Malmö, Jönköping) au realizat deja acest deziderat. Considerăm că a venit timpul să împlinim și în Stockholm această necesitate. Există premizele împlinirii ei. Hotărârea s-a luat la Adunarea Parohială din 28 mai a.c. Puteți citi Protocolul de la Adunarea respectivă, publicat pe această Pagină: Aici

Cererea a fost depusă la Autoritățile Competente. Sperăm să primim un răspuns pozitiv în cursul anului viitor. Și-au anunțat până acum interesul de a susține acest demers cca 200 persoane. Noi, împreună cu tot Consiliul Parohial, apelăm la toți enoriașii noștri ca, în mod solidar, să participe și să susțină acest demers. Toți, împreună, vom avea o forță foarte mare și pentru nimeni nu va fi prea greu. Dacă nu vom fi uniți și solidari unii cu alții, în orice fel de demers, nu vom reuși nimic niciodată. Iar Biserica este Casa noastră, a fiecăruia și fiecare ne simțim părtaș și participant la achiziționarea și întreținerea ei.

 

Așa să ne ajute Dumnezeu! Vă îmbrățișăm pe toți cu toată prețuirea și dragostea,

 

LA MULȚI ANI!    Preot Toader Doroftei           Preot Gabriel Alexe

 

Mesaj la Crăciun și Anul Nou – 2023

Către enoriașii Parohiei ”Sf. Gheorghe”

din nord-estul Suediei

Dragi și mult prețuiți frați și surori întru Domnul,

În lumea de azi sunt atâtea neîmpliniri și necazuri că pare de-a dreptul cinic să mai vorbim de realizări sau reușite. Și totuși, până la urmă, fiecare își face propriul lui bilanț și dacă avem în vedere îndemnul lui Hristos: ”îndrăzniți!: Eu am biruit lumea”, nu ne mai surprinde și nici nu avem a ne teme de riscul ce ne așteaptă, pentru că știm că ”în lume necazuri veți avea”. (Ioan XVI, 33)

De aceea mă adresez din nou dumneavoastră, mereu cu același îndemn: ”Bucurați-vă și iarăși zic, bucurați-vă!” Temeiul acestei bucurii este însăși venirea lui Dumnezeu în lume, Nașterea lui Iisus Hristos, pe care îngerul Domnului a vestit-o păstorilor cu cuvintele: ”Nu vă temeți. Că, iată, vă vestesc vouă bucurie mare, care va fi pentru tot poporul; că`n cetatea lui David vi S-a născut azi Mântuitor, Care este Hristos Domnul”. (Luca II, 10-11)

Evenimentul epocal al Crăciunului, Nașterea Domnului, pe care noi o sărbătorim acum, a fost prevestită de proorocii Vechiului Testament cu secole și milenii înainte de momentul Întrupării Domnului. Isaia anticipează acest moment prin cuvintele: ”El a luat asupra Sa jugul ce le stătea deasupra și a rupt toiagul ce fusese pus pe grumazul poporului” (Isaia, 9,3). La fel și Zaharia prevestește același Eveniment cu cuvintele: ”Bucură-te foarte, tu, fiica Sionului…Iată, Împăratul tău vine la tine drept și el Însuși Mântuitor, blând și călare pe asin și pe mânz tânăr”. (Zaharia IX, 9)

Când orizontul nostru se lărgește spre granița vieții de dincolo de mormânt, bilanțul ce ni-l facem fiecare capătă alte valențe și întrezărim acolo temeiurile bucuriei aceleia pe care ”nimeni nu o va lua de la voi”, așa cum ne încredințează Însuși Mântuitorul nostru Iisus Hristos. (Ioan XVI, 22)

Bunul Dumnezeu a revărsat belșug de binecuvântare în Parohia noastră și în anul acesta care se sfârșește acum. Aducem prinos de caldă și adâncă recunoștință pentru darurile și dragostea Sa nețărmurită față de noi.

În 2022 am săvârșit la Stockholm și filialele sale – Linköping, Västerås și Örebro – 135 de servicii religioase publice constând din Utrenia cu Sf. Liturghie, Vecernie cu Priveghere și Acatist, Sf. Maslu, Deniile din Postul Mare, Sf. Liturghie a Darurilor Mai înainte Sfințite, etc. Au participat în total la aceste servicii publice 6943 persoane. S-au spovedit și împărtășit 2065 persoane.

În 2022 au fost oficiate la Parohia noastră 33 de botezuri, 6 cununii și 10 înmormântări. Numărul persoanelor care au participat la botezuri, cununii, înmormântări, parastase și alte servicii nu a fost contabilizat.

În afară de slujbele religioase oferite propriilor enoriași la spitale, azile de bătrâni sau acasă, Parohia noastră a oferit servicii religioase în cadrul instituțional și altor ortodocși, în special din Stockholm, prin competența pusă la dispoziție de preotul paroh, pentru care s-a obținut un beneficiu substanțial la Bugetul Parohial. Amintim aici doar două exemple, dintre multe altele: Asistența acasă și în spital, inclusiv înmormântarea Mitropolitului Pavlos Menevisoglou; Asistența la spital și inclusiv înmormântarea unui profesor englez, Stephen Wiliam Coombs, de la Școala Sfânta Ecaterina din Uppsala, trecut la ortodoxie.

Un eveniment cu totul aparte ce a avut loc în Parohia noastră la sfârșit de an este hirotonia întru preot a D/lui Gabriel Alexe. Părintele Gabriel Alexe a absolvit Facultatea de Teologie din București în anul 2002. Este membru al Parohiei noastre din anul 2008. A sprijinit Parohia noastră și Biserica Ortodoxă pe toate căile posibile. La propunerea mea a fost hirotonit diacon, de Sf. Mina – 11 noiembrie – și preot, de Sf. Andrei – 30 noiembrie 2022 – la Paraclisul Episcopal din Stockholm. Obiectivul nostru nu este să fărâmițăm Parohia în mai multe grupuri mărunte, ci să oferim un serviciu duhovnicesc adecvat, conform nevoilor spirituale ale enoriașilor noștri, într-un cadru unitar și ținând seama de posibilitățile materiale de care dispunem. Eu consider un mare dar, o resursă și o binecuvântare venirea Părintelui Gabriel în cadrul slujirii ca preot la Parohie noastră și mulțumesc din inimă Preasfințitului Macarie că a acceptat cu bunăvoință propunerea noastră. Cred că sunt în asentimentul tuturor enoriașilor noștri să rostim împreună din toată inima: VREDNIC ESTE!

Am publicat zilele trecute Programul slujbelor pentru anul viitor. O mențiune privind programarea de la Västerås: Pe 7 mai este ocupat localul unde facem slujbe, ca urmare vom anula slujba din data respectivă. Vom actualiza și în Programul din Pagina noastră. La Linköping trebuie să ținem mereu legătura unii cu alții pentru că localul poate fi schimbat în funcție de nevoile gazdelor care ne  oferă biserica.

Bugetul Parohial a fost echilibrat iar la Fondul pentru Local de biserică avem în acest moment suma de 1 565 376 koroane suedeze. În Consiliul Parohial s-a făcut propunerea să cumpărăm un imobil, chiar cu împrumut, pentru că banii la Bancă se devalorizează. Această decizie este de competența Adunării Parohiale, dar din cauza Pandemiei nu am mai  avut posibilitatea să întrunim acest For decizional. Poate în cursul anului viitor vom hotărî privitor la acest Fond.

Vă rog, permiteți-mi să mulțumesc întâi Bunului Dumnezeu pentru toate darurile pe care ni le-a dăruit, mulțumesc tuturor enoriașilor noștri pentru bunăvoința, dragostea și sprijinul pe care ni l-au acordat în toată lucrarea noastră pastorală, mulțumesc tuturor colaboratorilor noștri, Consiliului Parohial și familiei și rog pe Mântuitorul Hristos să vă dăruiască tuturor toate cele de folos.

La mulți ani, la Sărbătoarea Nașterii Domnului 2022

Paroh,  Pr. Toader Doroftei

Anunț Pascal

12/12 aprilie 2020

Către toți enoriașii Parohiei Ortodoxe Române

 ”Sf. Gheorghe” din partea de nord – est a Suediei , Stockholm

ANUNȚ PASCAL 2020

Dragii și scumpii mei prieteni și frați întru Domnul

(bărbați, femei, copii, tineri, adulți și bătrâni),

Hristos a înviat!

Cu această veste extraordinară pe care femeile mironosițe o transmit apostolilor, soldații romani o duc fariseilor și Sinedriului, sutele și miile de martori oculari, care L-au văzut pe Iisus Hristos după ce a înviat din morți, o adeveresc prin propriile lor convingeri și jertfe, iar miile și sutele de mii de martiri din toate timpurile o apără cu propria lor viață, lumea întreagă s-a transfigurat și am ajuns cu toții să rostim, cu inimile pline de bucurie și extaz, alături de Sf. Ioan Gură de Aur: ”Unde-ți este moarte boldul, unde-ți este iadule biruința?”

Dacă nu ne mai temem de moarte, pentru că moartea a fost biruită de Hristos, atunci de ce ne mai putem teme? Pun această întrebare în contextul crizei globale de acum. Sigur că suferința ne tulbură, mulți dintre noi au de îndurat necazuri grele, unii își pierd nu doar serviciile, ci și prieteni și rude, sau chiar rândul nostru ne vine, poate mai înainte de a ne fi așteptat. Dar, dragii mei, să nu uităm un lucru: Hristos a înviat! Și S-a făcut începătura învierii noastre. Cu acest adevăr vă pun în suflet următorul gând: nimic nu poate umbri măreția sărbătorii Învierii lui Hristos. Această măreție o păstrăm fiecare din noi în inimile noastre și de acolo nu o va putea lua nici moartea.

Din câte cunosc de la confrații mei de slujire în Suedia, programul liturgic a continuat în această țară cu și mai multă râvnă, deși s-a desfășurat în condiții speciale. În parohia noastră a fost anulată, la cererea enoriașilor locali, o singură slujbă, cea din 21 martie de la Linköping. În rest s-a respectat tot programul fără excepție.

După cum știți cu toții, Autoritatea pentru Sănătate Publică – Folkhälsomyndigheten – a dispus ca numărul participanților la întruniri publice să nu depășească 50 de persoane. Grație maturității și responsabilității enoriașilor noștri, nu s-a creat până acum nici un fel de problemă privind numărul participanților. Însă începem slujbele mult mai devreme, tocmai pentru a evita aglomerația.

Cei care au cea mai mică suspiciune de gripă sunt rugați să stea acasă ca să nu-i contamineze pe alții.

Acum intrăm în Săptămâna Mare. Vom face Denii în fiecare seară, începând cu ora 18. Trimiteți la biserică numai câte unul sau doi reprezentanți din familie, mai ales Vineri seara la Prohod,  ca să nu depășim numărul admis de Autoritățile Publice.

Sâmbătă dimineața, pe 18 aprilie, între orele 7 – 11,  spovedesc și împărtășesc la biserică, copii, adulți și bătrâni. E de dorit să vină atunci, pentru Împărtășanie, pe rând, cât mai mulți, pentru a evita aglomerația în noaptea Învierii.

Slujba Învierii va avea loc anul acesta în curtea Bisericii Mici – Lillkyrkan. Vom începe exact la ora 12 noaptea, dar vă rugăm să veniți pe rând, adică nu toți odată la ora 12. Cei care au luat lumină primesc și pâinea binecuvântată, numită ”Paști”. Dacă e nevoie mai iau și pentru rude sau prieteni, devenind astfel mesageri voluntari ai Învierii Domnului și sunt rugați să elibereze locul pentru cei care vin câteva minute mai târziu, ca să fim permanent sub numărul de 50 de persoane admise în același loc dintr-o dată. Pentru a realiza aceasta vom continua slujba Învierii afară cel puțin jumătate sau trei sferturi de oră și abia după aceea intrăm în biserică și începem Sf. Liturghie. Vor rămâne la Sf. Liturghie doar cei care obișnuiesc să participe de obicei la toată slujba din noaptea Învierii.

Mereu v-am îndemnat și chiar v-am rugat să nu plecați pentru că Sf. Liturghie abia mult după miezul nopții începe. Iată că a venit și momentul să vă rog să plecați înainte de terminarea slujbei! Cine ar fi crezut că vom trăi și astfel de clipe?!

Dar nu vă temeți. Tot răul e spre bine. Totdeauna. Ce îngăduie Dumnezeu, e numai spre binele nostru. Inclusiv moartea biologică; este îngăduită ”din iubire de oameni”, ”pentruca răutatea să nu fie fără de sfârșit”, așa cum rostim în rugăciunile de la înmormântare. Obiectivul primordial este mântuirea sufletului. Și cum se poate realiza aceasta, numai Dumnezeu o știe.

Vă îmbrățișează pe toți, cu toată prețuirea și dragostea, al vostru prieten și frate întru Domnul,

Pr. Toader Doroftei.

P.S.

Cei care citesc acest mesaj sunt rugați să-și anunțe și rudele sau prietenii care nu au internet, sau care frecventează mai rar această sursă media. Vă mulțumim pentru sprijin.

44/15 decembrie 2019

ENORIAȘILOR PAROHIEI „SF. GHEORGHE” DIN  NORD-ESTUL  SUEDIEI – STOCKHOLM

Dragii mei,

Vă rog să primiți îmbrățișarea prietenului și fratelui vostru, părinte spiritual, ca semn de prețuire și recunoștință pentru dragostea cu care m-ați întâmpinat și anul acesta – 2019. A fost un an minunat pentru care mulțumesc Bunului Dumnezeu, dar și vouă tuturor pentru clipele de nespusă bucurie pe care le-am trăit împreună la toate întâlnirile noastre.

Ca și în anii trecuți, consemnez aici un rezumat de bilanț al lucrării pastorale în cursul anului 2019:  S-au oficiat 134 de servicii religioase publice constând din Utrenia cu Sf. Liturghie, urmate cel mai adesea de parastase, Vecernia cu priveghere și acatist, Sf. Maslu, Deniile sau Liturghia Darurilor mai înainte sfințite din perioada Postului Mare. La aceste servicii au participat, în total 8249 de persoane și s-au împărtășit, după spovedanie, 2875 de persoane. Am botezat 46  persoane, s-au oficiat 8 cununii și au fost săvârșite 8 înmormântări.

Cheltuielile parohiale – salarii, impozite, chirii, deplasări, etc. – au fost acoperite din veniturile realizate la Buget, pentru care mulțumim și pe această cale enoriașilor noștri pentru bunăvoința și generozitatea lor exprimată prin contribuțiile de membru, participarea la colectele de după slujbe, cumpărarea de lumânări, etc. Reamintesc aici, nu ca reproș, ci pentru a conștientiza fiecare, că viabilitatea parohiei se menține prin participarea și contribuția enoriașilor săi. Contul la care pot fi depuse contribuțiile de membru este: Plus Giro 431 42 77-7

La Fondul pentru Local de biserică avem în acest moment suma de 1.359.318 krs. Banii sunt depuși la JAK Medlemsbank contul nr: 9670 0458252. Ținem banii la această Bancă pentru că pe perioada depunerii se obțin puncte care facilitează viitorul împrumut, când vom avea nevoie de bani pentru cumpărarea bisericii. Am păstrat pentru acest Fond și contul de la  SEB, Bank Giro: 757-6390,pentru a veni în întâmpinarea celor cărora le este mai ușor să depună la Bank Giro. Banii din acest Fond sunt realizați exclusiv din donațiile propriilor noștri enoriași din partea de nord-est a Suediei: Stockholm, Linköping, Norrköping, Örebro, Västerås, Eskilstuna ș.a. Vă rog să puneți la inimă îndemnul ca fiecare, după posibilități și bunăvoință, să doneze în continuare la Fondul pentru Local de biserică cu nădejdea că, dacă nu noi, urmașii noștri vor reuși să o cumpere pentru că biserica nu mai este acum un deziderat ci o necesitate.

La Oficiul Parohial avem și datoria de a păstra, mereu în stare actualizată, Registrul de membri. Pentru aceasta este nevoie de mult efort, timp și strădanii datorită spațiului imens pe care sunt domiciliați credincioșii noștri, deselor schimbări de adrese, noilor veniți și a celor  care pleacă în alte parohii sau se întorc definitiv în Țară. De aceea apelăm și pe această cale la cei care își schimbă adresa, sau pleacă din parohia noastră, să ne comunice pentru a ne putea îndeplini îndatorirea de menținere a Registrului de membri în stare corectă și actualizată.

Întărit cu negrăite resurse din preaplinul dragostei voastre, sunt pregătit să începem noul an – 2020 – cu aceeași încredere ca și până acum și cu nădejdea că drumul nostru aici pe pământ, chiar dacă uneori umbros și sinuos, va duce spre cel drept și luminos în Împărăția lui Dumnezeu.

Bunul Dumnezeu să reverse în familiile și viețile voastre belșug de har și de binecuvântare, să petreceți Sărbătorile Nașterii Domnului cu pace și Anul Nou să vă aducă la toți bune împliniri și bucurii nespuse. 

La mulți și fericiți ani!

Preotul Toader Doroftei cu familia și Consiliul Parohial

Scrisoare către enoriași 2018

ENORIAȘILOR ROMÂNI DIN SCANDINAVIA ȘI ÎNDEOSEBI
CELOR CARE VIEȚUIESC ÎN PARTEA DE NORD-EST A SUEDIEI

Dragilor,

”Har vouă și pace de la Cel ce este și Cel ce era și Cel ce vine” (Apocalipsa, 1,4)

Mulțumesc bunului Dumnezeu pentru binecuvântarea de a fi cu voi și anul acesta și a participa împreună la bucuriile, încercările, reușitele sau tristețile care s-au abătut asupra unora, sau altora, așa cum se întâmplă totdeauna în viață. Vă mulțumesc tuturor pentru bunăvoința și dragostea cu care m-ați chemat și m-ați primit în viața voastră, pentru ajutorul și sprijinul pe care mi l-ați dat în îndeplinirea datoriei mele de slujitor și pentrucă, păstrându-vă identitatea de creștini ortodocși și români, țineți parohia noastră viabilă, dinamică, puternică – o oază de pace, liniște și mângâiere în tot acest iureș care înseamnă viața noastră cea de toate zilele.

La întrunirea Consiliului Parohial din data de 16 septembrie 2018 s-a hotărât ca anul acesta distribuirea calendarelor bisericești să se facă la biserică, sau cu prilejul vizitelor pastorale. De asemenea și informările enoriașilor privind activitatea parohială – ca de ex. această scrisoare – să nu se mai trimită prin poștă, ci prin mijloace electronice sau întâlniri directe. Ca urmare, o publicăm mai devreme pe site-ul Parohiei și o actualizăm la sfârșitul anului. Cei care o citesc și cunosc persoane care nu utilizează internetul – dar sunt interesați de activitatea parohiei noastre -, sunt rugați s-o aducă la cunoștință tuturor celor interesați.

Până la această dată (1 noiembrie 2018) la parohia noastră s-au oficiat 128 de servicii religioase publice constând din Utrenia cu Sf. Liturghie, urmate cel mai adesea de parastase, vecernie cu priveghere și acatist, Sf. Maslu, Deniile sau Sf. Liturghie a Darurilor mai înainte sfințite din perioada Postului Mare. La aceste servicii au participat, în total, peste 6500 de persoane și s-au împărtășit, după spovedanie, peste 2000 de persoane. În cursul acestui an au fost botezați, până acum, 48 de persoane, s-au oficiat 4 cununii și au fost săvârșite 8 înmormântări.

Cheltuielile parohiale – salarii, impozite, chirii, deplasări, etc. – au fost acoperite de veniturile realizate la Buget, pentru care mulțumim și pe această cale enoriașilor noștri pentru bunăvoința și generozitatea lor exprimată prin contribuțiile de membru, participarea la colectele de după slujbe, cumpărarea de lumânări, etc. Reamintim aici contul la care pot fi depuse contribuțiile de membru: Plus Giro 431 42 77-7

La Fondul pentru Local de biserică avem în acest moment suma de 1.272.225 krs. Banii sunt depuși la JAK Medlemsbank contul nr: 9670 0458252 Ținem banii la această Bancă pentru că pe perioada depunerii se obțin puncte care facilitează viitorul împrumut, când vom avea nevoie de bani pentru cumpărarea bisericii. JAK Medlemsbank militează pentru minimalizarea, pana la desființare, a dobânzilor pe împrumut în societate. Tot pentru Local de biserică am păstrat și contul de la SEB, Bank Giro: 757-6390, pentru a veni în întâmpinarea celor cărora le este mai ușor să depună la Bank Giro. Precizăm că toți banii care se află în acest Fond sunt realizați din donațiile propriilor noștri enoriași din partea de nord-est a Suediei: Stockholm, Linköping, Norrköping, Örebro, Västerås, Eskilstuna ș.a.

Frecvența la viața liturgică în Stockholm este tot mai numeroasă în ultimii ani. Constatăm aceasta cu bucurie, dar biserica în care slujim ajunge adesea să fie total neîncăpătoare. Vara ținem toate ușile deschise și mulți enoriași rămân pe afară, însă pentru iarnă nu am gasit încă o rezolvare. De aici concluzia că procurarea unei biserici proprii nu mai este un deziderat, ci a devenit o necesitate. Rămâne ca fiecare să doneze în continuare, după propriile posibilități și bunăvoință, la Fondul pentru Local de biserică pentru ca, dacă noi nu vom reuși să cumpărăm biserica, măcar urmașii noștri să aibă mai multe șanse de reușită.

O lucrare de care suntem raspunzători este și ținerea la zi a recensământului membrilor parohiei noastre. Este o lucrare anevoioasă care solicită mult timp și nu se termină definitiv niciodată pentrucă permanent vin mulți enoriași noi din România sau din alte țări, iar unii se mută la alte parohii sau pleacă pentru veșnicie la Domnul. Preotul și Consiliul Parohial fac eforturi susținute pentru a fi în actualitate cu Recensământul, dar apelăm și pe această cale la enoriașii noștri cu rugămintea să se adreseze Preotului Paroh pentru înregistrare, dacă sunt nou veniți și consideră că nu sunt înregistrați încă, sau să fie scoși din evidențele noastre dacă au planuri să se mute în alte localități sau Țări, sau dacă doresc să nu mai fie membri ai Parohiei Ortodoxe Române din Stockholm.

De fiecare data la întâlnirile noastre, în cadrul slujbelor bisericești, sau în alte contexte, am exprimat bucuria de a ne întâlni unii cu alții și a-L avea în mijlocul nostru pe Mântuitorul Iisus Hristos. Prezența Lui între noi, tainică dar reală, este darul cel mai de preț oferit omenirii întregi și îndeosebi celor care cred în El. Facem eforturi de a ”lepăda grija cea lumească” pentru a ne pregăti de eternitate. Ne reamintim unii altora că viața noastră este scurtă, dar în același timp este o șansă de a câștiga cu ea Veșnicia. Și nu o veșnicie oarecare, ci una fericită în Împărăția lui Dumnezeu. Iisus Hristos bate la ușa inimii noastre: ”Iată, stau la ușă și bat; de va auzi cineva glasul Meu și va deschide ușa, voi intra la el și voi cina cu el și el cu Mine”. (Apocalipsa, 3, 20). Cum deschidem noi ușa inimii noastre ca să intre în ea Hristos? Mai întâi trebuie să facem în inimă curățenie; adică să alungăm de acolo tot gândul viclean, toată ura și răutatea, toată invidia și răzbunarea și să ne umplem inimile și mințile noastre de bunăvoință și dragoste față de toți cei care ne înconjoară, cunoscuți și necunoscuți. Când vom radia de dragoste față de semenii noștri și ne vom bucura sincer de orice reușită, mai ales a celor care ne-au făcut vreun rău, atunci îl avem sigur pe Hristos în inimile noastre pentru că El este dragoste și prin dragostea Lui ne luminează și ne încălzește pe toți cei care-L chemăm și zicem: VINO, DOAMNE IISUSE!

În nume personal, al familiei și al Consiliului Parohial, Vă îmbrățișează, cu toată prețuirea și dragostea, al vostru frate și împreună rugător pentru pacea, bucuria și mântuirea noastră a tuturor,

Preot Toader Doroftei

Versiune PDF

Scrisoare de Crăciun 2016

Către enoriașii Parohiei Ortodoxe Române
”Sfântul Gheorghe” din partea de nord-est a Suediei:
Stockholm, Eskilstuna, Linköping, Norrköping, Västerås, Örebro.

 Dragii mei frați și surori întru Domnul – fii și fiice duhovnicești,

 Prin mila și bunătatea lui Dumnezeu încheiem  încă un an de conviețuire –  pentru mine 26 iar pentru Parohie 45 – pe acest pământ frumos și binecuvântat, pe care, prin lucrarea Tainelor Bisericii  în Parohia noastră, se mijlocește legătura enoriașilor  cu Împărăția Cerurilor.  În ce mă privește, sunt adânc recunoscător bunului Dumnezeu pentru această binecuvântare. De asemeni, sunt recunoscător tuturor celor care m-au ajutat să-mi duc la îndeplinire îndatoririle sacerdotale. Mulțumesc și Părintelui nostru Episcop Macarie pentru bunăvoința, dragostea și blânda sa călăuzire părintească.

Înainte de a întocmi un scurt bilanț al anului trecut, îmi împletesc recunoștința cu bucuria pe care am trăit-o  în atmosfera marii Sărbători a Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos. Venirea lui Dumnezeu la noi ca Prunc, născut din Sfânta Fecioră Maria, revarsă asupra celor ce cred, –  și lucrează la propria lor purificare, –  belșug de har și resurse mereu înnoite pentru a face binele aici pe pământ, oferind în același timp speranța Fericirii netrecătoare de Dincolo. Toate acestea le-am exprimat împreună, în rugăciuni și slavoslovii, la minunata slujbă din ziua Crăciunului, duminică 25 decembrie, în biserica mare „Matteus” din Stockholm, împreună cu Episcopul nostru și cu toți cei care au  binevoit să participe (cca 300 persoane).

În anul 2016 am săvârșit  27 de botezuri,  4 cununii și 11 înmormântări. În afară de aceste Taine și Ierurgii specifice momentului trăit de enoriașii care le-au solicitat, s-au oficiat la parohia noastră 148 de servicii religioase publice constând din Utrenie cu Sf. Liturghie sau Vecernie cu Priveghere și Acatist sau Sf. Maslu. Au participat la aceste servicii 7490 de persoane și s-au împărtășit  2300 de persoane. În limita posibilităților, am vizitat bătrâni la azile, bolnavi în spitale și pe cei privați de libertate în închisori și temnițe. Am desfășurat o activitate susținută ca preot ortodox pentru ortodocșii din spitalul Karolinska – Huddinge din Stockholm atât la paturile bolnavilor cât și în capela spitalului unde am săvârșit Sf. Maslu, la care, uneori, a participat și PS Macarie.

Bugetul Parohial a fost echilibrat grație generozității unor enoriași, cărora le mulțumim și pe această cale. Sunt mulți care nu au depus nici un fel de contribuție de membu la parohie. Reamintim hotărârea Consiliului Parohial din 8 februarie 2015 care ”recomandă membrilor adulți și cu resurse economice suficiente / serviciu o contribuție minimă de 100 krs/lună” și-i rugăm pe toți să nu neglijeze contribuția la viabilitatea parohiei noastre. Contul pentru Buget este la  Plusgirot 431 42 77-7

 La Fondul pentru Local de biserică avem în acest moment (30 decembrie 2016) suma de 1 133 027 krs. Contul pentru Local de biserică este deschis la SEB – Bank Giro 757-6390, sau la JAK Medlemsbank – konto 96700458252.

 Vă îmbrățișez pe toți, cu toată prețuirea și dragostea. La mulți Ani 2017!

Pr. Toader Doroftei cu familia

Scrisoare de Crăciun 2015

Actualizarea Scrisorii 70/2015 pe care am trimis-o enoriașilor noștri prin poștă în
cursul lunii decembrie.

 

Către enoriașii Parohiei Ortodoxe Române

”Sfântul Gheorghe” din partea de nord-est a Suediei:

Stockholm, Eskilstuna, Västerås, Norrköping, Linköping, Örebro.

 Dragii mei – scumpi și vrednici de toată prețuirea,

 Cu emoție și mare grijă mă adresez dvs. conștient că din mulțimea gândurilor pe care le nutresc trebuie să aleg pentru această pagină doar un buchet. Acesta ar trebui să fie la înălțimea așteptărilor dvs și a dorințelor mele; nu cred că voi reuși, dar încerc să rezum totul în această frază: Îmi sunteți tot mai dragi cu fiecare an ce trece; mă simt realmente dezmierdat de tot mai mulți enoriași din localitățile menționate mai sus și vă sunt foarte recunoscător pentru aceasta.

 Mă străduiesc să nu mă las orbit de această bunăvoință și de bucuriile care mă însoțesc de câțiva ani buni pentruca să nu-mi fie prea grea despărțirea de aceste frumuseți și daruri pământești pe care Dumnezeu le revarsă asupra mea, a celor dragi mie și asupra tuturor. Dar faptul ca-mi este inima plină de recunoștință, și față de Dumnezeu și de dvs., sper să-mi înlesnească desprinderea de raiul de pe pământ pentru a ajunge cu bine în Raiul cel ceresc.

 Așa cum am procedat de mai bine de două decenii, vă trimit și la acest sfârșit de an un mic rezumat al Dării de seamă, pe care o prezint în fața Consiliului Parohial. Este un bilanț pozitiv pentru care meritați cu toții mulțumiri din toată inima.

În acest an am săvârșit 30 de botezuri, 7 cununii și 4 înmormântări. În afară de aceste Taine și Ierurgii specifice momentului trăit de enoriașii care le-au solicitat, s-au oficiat la parohia noastră 137 de servicii religioase publice constând din Utrenie cu Sf. Liturghie sau Vecernie cu Priveghere și Acatist sau Sf. Maslu. Au participat la aceste servicii 6857 persoane și s-au împărtășit 1863 persoane. În limita posibilităților, am vizitat bătrâni la azile, bolnavi în spitale și pe cei privați de libertate în închisori și temnițe. Am participat la multe întruniri ecumenice și de reprezentare dintre care consider că se cuvine a menționa participarea la cea dea VII Conferință Mondială a preoților de închisori din Australia, Sydney 19-24 septembrie 2015. Cu această ocazie am slujit și cu confrații mei preoți din Australia, Pr. Valeriu Botezatu din Sydney și Pr. Dr. Ion Constantinescu din Brisbane.

Bugetul Parohial a fost echilibrat grație generozității unor enoriași, cărora le mulțumim și pe această cale. Sunt însă mulți care nu au depus nici un fel de contribuție de membu la parohie. Aducem la cunoștința tuturor hotărârea Consiliului Parohial din 8 februarie 2015 care ”recomandă membrilor adulți și cu resurse economice suficiente/serviciu o contribuție minimă de 100 krs/lună„ și-i rugăm pe toți să nu neglijeze contribuția la viabilitatea parohiei noastre. Contul pentru Buget este la  Plusgirot 431 42 77-7

La Fondul pentru Local de biserică avem în acest moment suma de 1.013.927 krs. Contul pentru Local de biserică este deschis la SEB – Bank Giro 757-6390.

Vă îmbrățișez pe toți, cu toată prețuirea și dragostea. La mulți Ani 2016!

Pr. Toader Doroftei cu familia

Scrisoare la Crăciun 2014

84/15 decembrie 2014

Către enoriașii Paroiei Ortodoxe Române
”Sfântul Gheorghe” din partea de nord-est a Suediei:
Stockholm, Eskilstuna, Västerås, Norrköping, Linköping, Örebro.

Dragii mei,

Din bunătatea nesfârșită și mila cea fără de margini a lui Dumnezeu primim permanent în inimi înrourări de mângâiere și pace, dar mai ales la marile Sărbători creștine sufletele noastre se umplu de bucurie și har. Retrăim acum mireasma clipelor de odinioară, când Dumnezeu, născut din Fecioară, cu oamenii a petrecut. Acesta este sensul Praznicului pe care îl așteptăm: venirea lui Dumnezeu în lume, în chip real, concret și istoric prin Nașterea lui Iisus Hristos din Sfânta Fecioară Maria, vestită de îngerul Domnului păstorilor din Betleem cu cuvintele: ”Iată, vă binevestesc vouă bucurie mare, care va fi pentru tot poporul; Că vi S-a născut azi Mântuitor, care este Hristos Domnul, în cetatea lui David … Și deodată, împreună cu îngerul care vestea, s-a văzut mulțime de oaste cerească lăudând pe Dumnezeu și zicând: Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace, între oameni bunăvoire!” (Luca II, 10-14)

Dacă omul adult, precum copilul, se bucură de fiecare lucru mărunt pe care-l primește de la semeni și, la fel, se bucură și mai mult de prezența celui drag care-i trece pragul, împărtășindu-i încântarea și dorul, oare ce bucurie ar trebui să simțim în sufletele noastre când Însuși Dumenzeu ne ”trece pragul” venind între noi ca Om blând, smerit și atât de iubitor cum n-a existat om pe pământ?! De aceea la fiecare Sărbătoare creștină, dar mai ales la Nașterea Domnului și la Învierea Lui să ne umplem inimile cu cântarea Bisericii: ”Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, Să ne bucurăm și să ne veselim întru dânsa!”

Peste câteva zile intrăm în anul 2015; Un sfert de veac de conviețuire pe aceste meleaguri. Am avut parte de multe împliniri și au rămas nerealizate mari deziderate care își așteaptă înfăptuirea, mai devreme sau mai târziu. Le enumăr, pe scurt, pe cele din anul 2014:
Am petrecut pe ultimul drum, spre veșnicie, 4 enoriași din parohia noastră; Am cununat o singură pereche de tineri; Am botezat 32 de copii.
În afară de vizitele la azile, spitale sau închisori; în cimitire și alte întâlniri ecumenice și de protocol, în anul acesta am oficiat 124 servicii religioase publice constând din Utrenie cu Sf. Liturghie sau Vecernie cu Priveghere și Acatist sau Sf. Maslu. La aceste servicii divine publice au participat 5556 persoane. S-au spovedit și împărtășit 1417 persoane.
Bugetul Parohial a fost echilibrat grație generozității unor enoriași, cărora le mulțumim și pe această cale. Sunt însă mulți care nu au depus nici un fel de contribuție de membu la parohie. Poate au uitat sau nu au dat importanță acestui amănunt; De aceea îi rugăm pe toți, stăruitor și cu tot respectul, să nu-și neglijeze această datorie, căci prin contribuția tuturor se menține Parohia noastră viabilă. În acest fel ne putem întări și capacitatea economică de a ne procura propria noastră biserică. Contul pentru Buget este: Plusgirot 431 42 77-7
La Fondul pentru Local de biserică s-au adăugat anul acesta, din donațiile enoriașilor noștri, cca 100.000 krs. La această dată (15 decembrie 2014) avem în acest Fond suma de 961.351 krs. Contul pentru Local de biserică este deschis la SEB – Bank Giro 757-6390.

Vă îmbrățișez pe toți, cu toată prețuirea și dragostea. La mulți Ani 2015!

Pr. Toader Doroftei cu familia

CĂTRE TOȚI ROMÂNII ORTODOCȘI DIN PARTEA DE NORD-EST A SUEDIEI

Dragii mei,

În scrisoarea 96 din 12 decembrie 2013, pe care am trimis-o la mulți dintre enoriașii noștri împreună cu calendarul ortodox pe anul 2014, am promis că voi reveni cu unele detalii pe această ”Pagină” – grație spațiului – în legătură cu biserica pe care ne-am angajat s-o cumpărăm anul trecut.

Fortsätt läsa CĂTRE TOȚI ROMÂNII ORTODOCȘI DIN PARTEA DE NORD-EST A SUEDIEI

Scrisoare Crăciun 2012

Scrisoare Crăciun 2012

R U M Ä N S K A P A T R I A R K A T E T

RUMÄNSKA ORTODOXA KYRKAN I SVERIGE OCH SKANDINAVIEN

RUMÄNSKA ORTODOXA FÖRSAMLINGEN I NORD ÖSTRA SVERIGE – STOCKHOLM

Stockholm, 53/25 decembrie 2012

Către enoriașii Parohiei Ortodoxe Române din nord-estul Suedei:

Stockholm, Västerås, Norrköping, Linköping, Eskilstuna, Örebro

Dragii mei,

Cu ajutorul bunului Dumnezeu am ajuns să petrecem încă un an binecuvântat din viața noastră care, pentru cei mai mulți, a fost plin de roade și de împliniri duhovnicești și materiale.

Fortsätt läsa Scrisoare Crăciun 2012