Scrisoare de Crăciun 2016

Către enoriașii Parohiei Ortodoxe Române
”Sfântul Gheorghe” din partea de nord-est a Suediei:
Stockholm, Eskilstuna, Linköping, Norrköping, Västerås, Örebro.

 Dragii mei frați și surori întru Domnul – fii și fiice duhovnicești,

 Prin mila și bunătatea lui Dumnezeu încheiem  încă un an de conviețuire –  pentru mine 26 iar pentru Parohie 45 – pe acest pământ frumos și binecuvântat, pe care, prin lucrarea Tainelor Bisericii  în Parohia noastră, se mijlocește legătura enoriașilor  cu Împărăția Cerurilor.  În ce mă privește, sunt adânc recunoscător bunului Dumnezeu pentru această binecuvântare. De asemeni, sunt recunoscător tuturor celor care m-au ajutat să-mi duc la îndeplinire îndatoririle sacerdotale. Mulțumesc și Părintelui nostru Episcop Macarie pentru bunăvoința, dragostea și blânda sa călăuzire părintească.

Înainte de a întocmi un scurt bilanț al anului trecut, îmi împletesc recunoștința cu bucuria pe care am trăit-o  în atmosfera marii Sărbători a Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos. Venirea lui Dumnezeu la noi ca Prunc, născut din Sfânta Fecioră Maria, revarsă asupra celor ce cred, –  și lucrează la propria lor purificare, –  belșug de har și resurse mereu înnoite pentru a face binele aici pe pământ, oferind în același timp speranța Fericirii netrecătoare de Dincolo. Toate acestea le-am exprimat împreună, în rugăciuni și slavoslovii, la minunata slujbă din ziua Crăciunului, duminică 25 decembrie, în biserica mare „Matteus” din Stockholm, împreună cu Episcopul nostru și cu toți cei care au  binevoit să participe (cca 300 persoane).

În anul 2016 am săvârșit  27 de botezuri,  4 cununii și 11 înmormântări. În afară de aceste Taine și Ierurgii specifice momentului trăit de enoriașii care le-au solicitat, s-au oficiat la parohia noastră 148 de servicii religioase publice constând din Utrenie cu Sf. Liturghie sau Vecernie cu Priveghere și Acatist sau Sf. Maslu. Au participat la aceste servicii 7490 de persoane și s-au împărtășit  2300 de persoane. În limita posibilităților, am vizitat bătrâni la azile, bolnavi în spitale și pe cei privați de libertate în închisori și temnițe. Am desfășurat o activitate susținută ca preot ortodox pentru ortodocșii din spitalul Karolinska – Huddinge din Stockholm atât la paturile bolnavilor cât și în capela spitalului unde am săvârșit Sf. Maslu, la care, uneori, a participat și PS Macarie.

Bugetul Parohial a fost echilibrat grație generozității unor enoriași, cărora le mulțumim și pe această cale. Sunt mulți care nu au depus nici un fel de contribuție de membu la parohie. Reamintim hotărârea Consiliului Parohial din 8 februarie 2015 care ”recomandă membrilor adulți și cu resurse economice suficiente / serviciu o contribuție minimă de 100 krs/lună” și-i rugăm pe toți să nu neglijeze contribuția la viabilitatea parohiei noastre. Contul pentru Buget este la  Plusgirot 431 42 77-7

 La Fondul pentru Local de biserică avem în acest moment (30 decembrie 2016) suma de 1 133 027 krs. Contul pentru Local de biserică este deschis la SEB – Bank Giro 757-6390, sau la JAK Medlemsbank – konto 96700458252.

 Vă îmbrățișez pe toți, cu toată prețuirea și dragostea. La mulți Ani 2017!

Pr. Toader Doroftei cu familia