Scrisoare către enoriași 2018

ENORIAȘILOR ROMÂNI DIN SCANDINAVIA ȘI ÎNDEOSEBI
CELOR CARE VIEȚUIESC ÎN PARTEA DE NORD-EST A SUEDIEI

Dragilor,

”Har vouă și pace de la Cel ce este și Cel ce era și Cel ce vine” (Apocalipsa, 1,4)

Mulțumesc bunului Dumnezeu pentru binecuvântarea de a fi cu voi și anul acesta și a participa împreună la bucuriile, încercările, reușitele sau tristețile care s-au abătut asupra unora, sau altora, așa cum se întâmplă totdeauna în viață. Vă mulțumesc tuturor pentru bunăvoința și dragostea cu care m-ați chemat și m-ați primit în viața voastră, pentru ajutorul și sprijinul pe care mi l-ați dat în îndeplinirea datoriei mele de slujitor și pentrucă, păstrându-vă identitatea de creștini ortodocși și români, țineți parohia noastră viabilă, dinamică, puternică – o oază de pace, liniște și mângâiere în tot acest iureș care înseamnă viața noastră cea de toate zilele.

La întrunirea Consiliului Parohial din data de 16 septembrie 2018 s-a hotărât ca anul acesta distribuirea calendarelor bisericești să se facă la biserică, sau cu prilejul vizitelor pastorale. De asemenea și informările enoriașilor privind activitatea parohială – ca de ex. această scrisoare – să nu se mai trimită prin poștă, ci prin mijloace electronice sau întâlniri directe. Ca urmare, o publicăm mai devreme pe site-ul Parohiei și o actualizăm la sfârșitul anului. Cei care o citesc și cunosc persoane care nu utilizează internetul – dar sunt interesați de activitatea parohiei noastre -, sunt rugați s-o aducă la cunoștință tuturor celor interesați.

Până la această dată (1 noiembrie 2018) la parohia noastră s-au oficiat 128 de servicii religioase publice constând din Utrenia cu Sf. Liturghie, urmate cel mai adesea de parastase, vecernie cu priveghere și acatist, Sf. Maslu, Deniile sau Sf. Liturghie a Darurilor mai înainte sfințite din perioada Postului Mare. La aceste servicii au participat, în total, peste 6500 de persoane și s-au împărtășit, după spovedanie, peste 2000 de persoane. În cursul acestui an au fost botezați, până acum, 48 de persoane, s-au oficiat 4 cununii și au fost săvârșite 8 înmormântări.

Cheltuielile parohiale – salarii, impozite, chirii, deplasări, etc. – au fost acoperite de veniturile realizate la Buget, pentru care mulțumim și pe această cale enoriașilor noștri pentru bunăvoința și generozitatea lor exprimată prin contribuțiile de membru, participarea la colectele de după slujbe, cumpărarea de lumânări, etc. Reamintim aici contul la care pot fi depuse contribuțiile de membru: Plus Giro 431 42 77-7

La Fondul pentru Local de biserică avem în acest moment suma de 1.272.225 krs. Banii sunt depuși la JAK Medlemsbank contul nr: 9670 0458252 Ținem banii la această Bancă pentru că pe perioada depunerii se obțin puncte care facilitează viitorul împrumut, când vom avea nevoie de bani pentru cumpărarea bisericii. JAK Medlemsbank militează pentru minimalizarea, pana la desființare, a dobânzilor pe împrumut în societate. Tot pentru Local de biserică am păstrat și contul de la SEB, Bank Giro: 757-6390, pentru a veni în întâmpinarea celor cărora le este mai ușor să depună la Bank Giro. Precizăm că toți banii care se află în acest Fond sunt realizați din donațiile propriilor noștri enoriași din partea de nord-est a Suediei: Stockholm, Linköping, Norrköping, Örebro, Västerås, Eskilstuna ș.a.

Frecvența la viața liturgică în Stockholm este tot mai numeroasă în ultimii ani. Constatăm aceasta cu bucurie, dar biserica în care slujim ajunge adesea să fie total neîncăpătoare. Vara ținem toate ușile deschise și mulți enoriași rămân pe afară, însă pentru iarnă nu am gasit încă o rezolvare. De aici concluzia că procurarea unei biserici proprii nu mai este un deziderat, ci a devenit o necesitate. Rămâne ca fiecare să doneze în continuare, după propriile posibilități și bunăvoință, la Fondul pentru Local de biserică pentru ca, dacă noi nu vom reuși să cumpărăm biserica, măcar urmașii noștri să aibă mai multe șanse de reușită.

O lucrare de care suntem raspunzători este și ținerea la zi a recensământului membrilor parohiei noastre. Este o lucrare anevoioasă care solicită mult timp și nu se termină definitiv niciodată pentrucă permanent vin mulți enoriași noi din România sau din alte țări, iar unii se mută la alte parohii sau pleacă pentru veșnicie la Domnul. Preotul și Consiliul Parohial fac eforturi susținute pentru a fi în actualitate cu Recensământul, dar apelăm și pe această cale la enoriașii noștri cu rugămintea să se adreseze Preotului Paroh pentru înregistrare, dacă sunt nou veniți și consideră că nu sunt înregistrați încă, sau să fie scoși din evidențele noastre dacă au planuri să se mute în alte localități sau Țări, sau dacă doresc să nu mai fie membri ai Parohiei Ortodoxe Române din Stockholm.

De fiecare data la întâlnirile noastre, în cadrul slujbelor bisericești, sau în alte contexte, am exprimat bucuria de a ne întâlni unii cu alții și a-L avea în mijlocul nostru pe Mântuitorul Iisus Hristos. Prezența Lui între noi, tainică dar reală, este darul cel mai de preț oferit omenirii întregi și îndeosebi celor care cred în El. Facem eforturi de a ”lepăda grija cea lumească” pentru a ne pregăti de eternitate. Ne reamintim unii altora că viața noastră este scurtă, dar în același timp este o șansă de a câștiga cu ea Veșnicia. Și nu o veșnicie oarecare, ci una fericită în Împărăția lui Dumnezeu. Iisus Hristos bate la ușa inimii noastre: ”Iată, stau la ușă și bat; de va auzi cineva glasul Meu și va deschide ușa, voi intra la el și voi cina cu el și el cu Mine”. (Apocalipsa, 3, 20). Cum deschidem noi ușa inimii noastre ca să intre în ea Hristos? Mai întâi trebuie să facem în inimă curățenie; adică să alungăm de acolo tot gândul viclean, toată ura și răutatea, toată invidia și răzbunarea și să ne umplem inimile și mințile noastre de bunăvoință și dragoste față de toți cei care ne înconjoară, cunoscuți și necunoscuți. Când vom radia de dragoste față de semenii noștri și ne vom bucura sincer de orice reușită, mai ales a celor care ne-au făcut vreun rău, atunci îl avem sigur pe Hristos în inimile noastre pentru că El este dragoste și prin dragostea Lui ne luminează și ne încălzește pe toți cei care-L chemăm și zicem: VINO, DOAMNE IISUSE!

În nume personal, al familiei și al Consiliului Parohial, Vă îmbrățișează, cu toată prețuirea și dragostea, al vostru frate și împreună rugător pentru pacea, bucuria și mântuirea noastră a tuturor,

Preot Toader Doroftei

Versiune PDF