Scrisoare la Crăciun 2023

67/25 decembrie 2023

 

Către toți enoriașii Parohiei

”Sf. Gheorghe” din  nord-estul Suediei

 

Scrisoare la Căciun 2023

Dragii noștri,

 

Ca și în anii trecuți, avem bucuria să vă adresăm, în scris, câteva cuvinte cu prilejul Marelui Praznic al Nașterii Domnului și începutul de an 2024. Vom avea în vedere, aproximativ, aceleași idei din precedentele ”scrisori”: recunoștință, mărturie, bilanț și perspectivă.

 

Recunoștință. Cu toții suntem datori – dar pe noi ne avem în vedere în primul rând – cu recunoștință față de bunul Dumnezeu că am avut fericirea să ne bucurăm unii de alții încă un an; Cei mai mulți am avut parte de sănătate, reușite în întreprinderile noastre, mari împliniri sufletești și materiale și, sperăm, un plus sau măcar început de iluminare în direcția dobândirii Împărăției lui Dumnezeu. Această Împărăție este scopul suprem al vieții noastre. Chiar Sărbătoarea pe care o cinstim zilele acestea – NAȘTEREA DOMNULUI – este singurul lucru ”nou sub soare” deoarece Însuși Fiul Lui Dumnezeu, Fiul Omului se face, adică ia trup omenesc pentru ca pe om să-l îndumnezeiască și să-l readucă înapoi în Paradisul din care a căzut prin propria sa libertate. Omul l-a negat pe Dumnezeu și a căzut din Rai, dar Dumnezeu n-a încetat să-l iubească și pentru a-l recupera, pentru a salva întreaga umanitate, ”L-a dat pe Fiul Său Cel Unul-născut, pentru ca tot cel ce crede într`Însul să nu piară, ci să aibă viață veșnică” (Ioan III, 16).

Adâncă recunoștință avem și față de enoriașii parohiei noastre care, cu multă bunăvoință și dragoste, au participat la serviciile noastre divine, unii venind de la mari distanțe, și au contribuit generos, din propriile lor venituri, la realizarea Bugetului Parohial și la creșterea Fondului pentru local de biserică.

Suntem recunoscători față de membrii Consiliului Parohial care, nu doar că și-au sacrificat din timpul lor pentru a participa la întrunirile Consiliului, ci, ori de câte ori a fost necesar, ne-au dat sfaturi înțelepte și de mare valoare pentru deciziile necesare în bunul mers al Parohiei noastre.

Mulțumim și familiilor noastre pentru înțelegerea și răbdarea de care ne-am bucurat pentru a putea împlini în liniște și cu reușită însărcinarea, pe care nu o simțim ca povară, ci ca aripi de Serafim ce ne poartă permanent spre înaltul cerului.

 

Mărturie. Suntem aici în Scandinavia un grup de români ce dăm mărturie prin trăire – cuvânt și faptă – de credința noastră ortodoxă. Se zice despre România, Țara noastră de origine, că este un miracol, pentru că este o insulă latină într-o mare slavă; Ei bine, aici în Scandinavia, pe lângă că suntem o insulă de Români într-o mare de Nordici, mai suntem și o insulă de Ortodocși într-o mare de Luterani. Lucrul acesta presupune mari provocări, dar și o imensă responsabilitate. Păstrându-ne credința și tradițiile noastre, chiar dacă ne acomodăm și ne încadrăm perfect în societatea suedeză, dovedim o seriozitate profundă și o tărie de caracter care contează și impresionează. Lucrul acesta este foarte apreciat de concetățenii noștri suedezi și suntem chiar sprijiniți să mergem pe această cale pentru că, în felul acesta, putem avea o influență pozitivă asupra societății, considerată cea mai secularizată din Europa. Ca sprijin din partea suedeză putem menționa că slujim în biserici suedeze încă de la înființarea  Bisericii noastre aici, în urmă cu 53 de ani, iar ca perseverență și statornicie din partea noastră notăm că biserica în care slujim, îndeosebi în Stockholm, a devenit, aproape permanent, neîncăpătoare. Dăm mărturie, așadar, de o credință și o trăire Ortodoxă într-o Țară și o lume Protestantă.

 

Bilanț. Să nu ne fie spre laudă, că nu ne facem decât datoria, dar avem bucuria să constatăm că viața parohială înflorește cu fiecare an ce trece și pentru aceasta mulțumim din nou, din toată inima, bunului Dumnezeu și enoriașilor noștri. În anul pe care îl încheiem în curând s-au săvârșit la parohia noastră 151 de servicii religioase publice constând din Utrenia cu Sf. Liturghie, urmate cel mai adesea de Parastase; Vecernia cu Priveghere și Acatist; Sf. Maslu (la spital sau la biserică); Pavecernița Mare sau Liturghia Darurilor mai Înainte Sfințite, în funcție de momentul liturgic al anului bisericesc. Au participat la aceste servicii religioase publice 7422 persoane. S-au spovedit și împărtășit 2155 persoane. Au fost săvârșite 27 de botezuri, 7 cununii și 11 înmormântări. Au fost vizitați acasă, la spitale sau la azilele de bătrâni persoanele bolnave sau vârstnice și cercetați în închisori cei privați de libertate. Bugetul Parohial a fost echilibrat, mulțumită contribuției enoriașilor noștri și Fondul pentru Local de biserică a crescut. Dar despre situația  economică vom reveni cu anumite detalii la punctul următor.

 

Perspectivă. Am amintit mai sus că biserica în care slujim la Stockholm a devenit neîncăpătoare. Uneori a trebuit să contramandăm slujbele sau să începem mai devreme sau mai târziu decât ne programasem. Și în celelalte localități, Örebro, Västerås sau Linköping trebuie să ne programăm slujbele cu grijă și cu mult timp înainte pentru a nu ne suprapune cu alte programe ale bisericilor gazdă. Am constatat de mult necesitatea stringentă a unei biserici proprii. Unele din Parohiile noastre (Malmö, Jönköping) au realizat deja acest deziderat. Considerăm că a venit timpul să împlinim și în Stockholm această necesitate. Există premizele împlinirii ei. Hotărârea s-a luat la Adunarea Parohială din 28 mai a.c. Puteți citi Protocolul de la Adunarea respectivă, publicat pe această Pagină: Aici

Cererea a fost depusă la Autoritățile Competente. Sperăm să primim un răspuns pozitiv în cursul anului viitor. Și-au anunțat până acum interesul de a susține acest demers cca 200 persoane. Noi, împreună cu tot Consiliul Parohial, apelăm la toți enoriașii noștri ca, în mod solidar, să participe și să susțină acest demers. Toți, împreună, vom avea o forță foarte mare și pentru nimeni nu va fi prea greu. Dacă nu vom fi uniți și solidari unii cu alții, în orice fel de demers, nu vom reuși nimic niciodată. Iar Biserica este Casa noastră, a fiecăruia și fiecare ne simțim părtaș și participant la achiziționarea și întreținerea ei.

 

Așa să ne ajute Dumnezeu! Vă îmbrățișăm pe toți cu toată prețuirea și dragostea,

 

LA MULȚI ANI!    Preot Toader Doroftei           Preot Gabriel Alexe