Mesaj la Crăciun și Anul Nou – 2023

Către enoriașii Parohiei ”Sf. Gheorghe”

din nord-estul Suediei

Dragi și mult prețuiți frați și surori întru Domnul,

În lumea de azi sunt atâtea neîmpliniri și necazuri că pare de-a dreptul cinic să mai vorbim de realizări sau reușite. Și totuși, până la urmă, fiecare își face propriul lui bilanț și dacă avem în vedere îndemnul lui Hristos: ”îndrăzniți!: Eu am biruit lumea”, nu ne mai surprinde și nici nu avem a ne teme de riscul ce ne așteaptă, pentru că știm că ”în lume necazuri veți avea”. (Ioan XVI, 33)

De aceea mă adresez din nou dumneavoastră, mereu cu același îndemn: ”Bucurați-vă și iarăși zic, bucurați-vă!” Temeiul acestei bucurii este însăși venirea lui Dumnezeu în lume, Nașterea lui Iisus Hristos, pe care îngerul Domnului a vestit-o păstorilor cu cuvintele: ”Nu vă temeți. Că, iată, vă vestesc vouă bucurie mare, care va fi pentru tot poporul; că`n cetatea lui David vi S-a născut azi Mântuitor, Care este Hristos Domnul”. (Luca II, 10-11)

Evenimentul epocal al Crăciunului, Nașterea Domnului, pe care noi o sărbătorim acum, a fost prevestită de proorocii Vechiului Testament cu secole și milenii înainte de momentul Întrupării Domnului. Isaia anticipează acest moment prin cuvintele: ”El a luat asupra Sa jugul ce le stătea deasupra și a rupt toiagul ce fusese pus pe grumazul poporului” (Isaia, 9,3). La fel și Zaharia prevestește același Eveniment cu cuvintele: ”Bucură-te foarte, tu, fiica Sionului…Iată, Împăratul tău vine la tine drept și el Însuși Mântuitor, blând și călare pe asin și pe mânz tânăr”. (Zaharia IX, 9)

Când orizontul nostru se lărgește spre granița vieții de dincolo de mormânt, bilanțul ce ni-l facem fiecare capătă alte valențe și întrezărim acolo temeiurile bucuriei aceleia pe care ”nimeni nu o va lua de la voi”, așa cum ne încredințează Însuși Mântuitorul nostru Iisus Hristos. (Ioan XVI, 22)

Bunul Dumnezeu a revărsat belșug de binecuvântare în Parohia noastră și în anul acesta care se sfârșește acum. Aducem prinos de caldă și adâncă recunoștință pentru darurile și dragostea Sa nețărmurită față de noi.

În 2022 am săvârșit la Stockholm și filialele sale – Linköping, Västerås și Örebro – 135 de servicii religioase publice constând din Utrenia cu Sf. Liturghie, Vecernie cu Priveghere și Acatist, Sf. Maslu, Deniile din Postul Mare, Sf. Liturghie a Darurilor Mai înainte Sfințite, etc. Au participat în total la aceste servicii publice 6943 persoane. S-au spovedit și împărtășit 2065 persoane.

În 2022 au fost oficiate la Parohia noastră 33 de botezuri, 6 cununii și 10 înmormântări. Numărul persoanelor care au participat la botezuri, cununii, înmormântări, parastase și alte servicii nu a fost contabilizat.

În afară de slujbele religioase oferite propriilor enoriași la spitale, azile de bătrâni sau acasă, Parohia noastră a oferit servicii religioase în cadrul instituțional și altor ortodocși, în special din Stockholm, prin competența pusă la dispoziție de preotul paroh, pentru care s-a obținut un beneficiu substanțial la Bugetul Parohial. Amintim aici doar două exemple, dintre multe altele: Asistența acasă și în spital, inclusiv înmormântarea Mitropolitului Pavlos Menevisoglou; Asistența la spital și inclusiv înmormântarea unui profesor englez, Stephen Wiliam Coombs, de la Școala Sfânta Ecaterina din Uppsala, trecut la ortodoxie.

Un eveniment cu totul aparte ce a avut loc în Parohia noastră la sfârșit de an este hirotonia întru preot a D/lui Gabriel Alexe. Părintele Gabriel Alexe a absolvit Facultatea de Teologie din București în anul 2002. Este membru al Parohiei noastre din anul 2008. A sprijinit Parohia noastră și Biserica Ortodoxă pe toate căile posibile. La propunerea mea a fost hirotonit diacon, de Sf. Mina – 11 noiembrie – și preot, de Sf. Andrei – 30 noiembrie 2022 – la Paraclisul Episcopal din Stockholm. Obiectivul nostru nu este să fărâmițăm Parohia în mai multe grupuri mărunte, ci să oferim un serviciu duhovnicesc adecvat, conform nevoilor spirituale ale enoriașilor noștri, într-un cadru unitar și ținând seama de posibilitățile materiale de care dispunem. Eu consider un mare dar, o resursă și o binecuvântare venirea Părintelui Gabriel în cadrul slujirii ca preot la Parohie noastră și mulțumesc din inimă Preasfințitului Macarie că a acceptat cu bunăvoință propunerea noastră. Cred că sunt în asentimentul tuturor enoriașilor noștri să rostim împreună din toată inima: VREDNIC ESTE!

Am publicat zilele trecute Programul slujbelor pentru anul viitor. O mențiune privind programarea de la Västerås: Pe 7 mai este ocupat localul unde facem slujbe, ca urmare vom anula slujba din data respectivă. Vom actualiza și în Programul din Pagina noastră. La Linköping trebuie să ținem mereu legătura unii cu alții pentru că localul poate fi schimbat în funcție de nevoile gazdelor care ne  oferă biserica.

Bugetul Parohial a fost echilibrat iar la Fondul pentru Local de biserică avem în acest moment suma de 1 565 376 koroane suedeze. În Consiliul Parohial s-a făcut propunerea să cumpărăm un imobil, chiar cu împrumut, pentru că banii la Bancă se devalorizează. Această decizie este de competența Adunării Parohiale, dar din cauza Pandemiei nu am mai  avut posibilitatea să întrunim acest For decizional. Poate în cursul anului viitor vom hotărî privitor la acest Fond.

Vă rog, permiteți-mi să mulțumesc întâi Bunului Dumnezeu pentru toate darurile pe care ni le-a dăruit, mulțumesc tuturor enoriașilor noștri pentru bunăvoința, dragostea și sprijinul pe care ni l-au acordat în toată lucrarea noastră pastorală, mulțumesc tuturor colaboratorilor noștri, Consiliului Parohial și familiei și rog pe Mântuitorul Hristos să vă dăruiască tuturor toate cele de folos.

La mulți ani, la Sărbătoarea Nașterii Domnului 2022

Paroh,  Pr. Toader Doroftei