Istoric

O SCURTĂ PREZENTARE

Biserica Ortodoxă Română din Suedia și Scandinavia (BORSS) a luat ființă la data de 1 noiembrie 1971, sub jurisdicția canonică a Patriarhiei Române și este recunoscută de autoritățile de stat ale Regatului Suediei ca unitate de cult – trossamfund. Statutul de Confesiune/Cult a fost acordat Bisericii noastre de către Autoritatea de Stat competentă – Kammarkollegiet – la data de 20 decembrie 2002 cu nr. 400-9110-02. Titulatura oficială a acestei unități bisericești la data înființării a fost Parohia ortodoxă română din Suedia și a avut ca prim conducător pe fondatorul ei, preotul profesor ALEXANDRU CIUREA, numit de către patriarhul Justinian al Bisericii Ortodoxe Române.

Centrul administrativ al nou înființatei parohii a fost la Stockholm, iar activitatea bisericească urma să se desfășoare cu regularitate și în localitățile Göteborg, Jönköping, Växjä și Helsingborg în care viețuiau români ortodocși.

Pentru a putea răspunde nevoilor religioase ale românilor ortodocși din toată Scandinavia, de la înființare și până în decembrie 1977, Biserica Ortodoxă Română din Suedia și Scandinavia s-a organizat în trei parohii distincte, care funcționează astfel:

PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ ”SF. GHEORGHE” DIN NORD-ESTUL SUEDIEI

– cu sediul la Stockholm, împlinește trebuințele spirituale ale românilor ortodocși viețuitori în partea de nord-est a Suediei.

La început , din componența aceste parohii făceau parte și românii ortodocși din Finlanda, în special din Helsinki, unde s-a slujit prima dată Sf. Liturghie în limba română la 21 decembrie 1974. Alte localități unde s-au oficiat diferite slujbe – botezuri, sfințiri de case – sunt Perttula, Jyväskylä, Lappeenranta, Immatra. După anul 1995 toți românii ortodocși viețuitori în Finlanda au trecut sub jurisdicția canonică a Bisericii Ortodoxe Finlandeze.

Menționăm datele când s-a oficiat prima slujbă în limba română la unele din localitățile ce fac parte din Parohia ortodoxă română din nord-estul Suediei: Jönköping (1 decembrie 1973) (Începând cu 4 ianuarie 2009 Jönköping este parohie de sine stătătoare); Västerås (15 decembrie 1974); Eskilstuna (5 ianuarie 1991); Norrköping (14 decembrie 1991); Örebro (30 aprilie 1995); Linköping (31 august 2002). La unele din aceste localități se oficiază slujbe cu regularitate, conform programării anuale, iar la altele, datorită numărului redus de credincioși, se slujește doar sporadic, la cerere. După 1990 s-au oficiat diferite servicii religioase (sfințiri de case, botezuri) și în localitățile: Sälen, Orsa, Ljusdal, Falun, Hedemora, Enköping, Köping, Motala, Exjö, Bankeryd, Habo.

La 1 aprilie 1978 Pr. Prof. Alexandru Ciurea s-a retras la pensie și în locul său a fost numit, cu începere de la aceeași dată, Pr. Drd. Ștefan Sandu de la Parohia ortodoxă română din Göteborg.

La 20 februarie 1981 Pr. Ștefan Sandu solicită retragerea sa de la Parohia ortodoxă română din Stockholm și mai funcționează aici ca paroh până la 2 iulie 1981 când se întoarce definitiv în Țară.

Din 2 iulie până în 7 decembrie 1981 Parohia ortodoxă română din Stockholm este suplinită de Pr. Mihai Radu de la Malmö. La 7 decembrie 1981 sosește în Stockholm noul titular al acestei unități bisericești în persoana Pr. Anton Poșircă, fost Secretar la Arhiepiscopia Bucureștilor. Pr. Anton Poșircă a condus parohia până la 12 octombrie 1989 când, din motive de sănătate și vârstă, a cerut retragerea sa la pensie și trimiterea unui preot înlocuitor. Colegiul Ierarhilor locțiitori ai Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române, la întrunirea din 16 martie 1990, a aprobat numirea preotului Toader Doroftei în postul de preot paroh la Parohia ”Sf. Gheorghe” din Stockholm. Pr. Toader Doroftei a fost hirotonit diacon de către P.S. Episcop Nifon Ploieșteanul în biserica M-rii Antim din București la 25 ianuarie 1987, iar preot a fost hirotonit de către IPS Arhiepiscop Adrian de la Paris, în Catedrala Patriarhală din București, la 27 august 1989. În primele luni ale anului 1990 el a îndeplinit și funcția administrativă de Secretar al Cabinetului Patriarhal din București.

PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ DIN VESTUL SUEDIEI

– cu sediul la Göteborg, împlinește trebuințele spirituale ale credincioșilor ortodocși români viețuitori în vestul Suediei și Norvegia. Aici s-a slujit prima dată la 18 aprilie 1971, dar din 23 decembrie 1973 a devenit parte constitutivă a Parohiei ortodoxe române din Suedia.

La 28 martie 1976 această parohie devine de sine stătătoare având ca prim paroh pe Pr. Ștefan Sandu care a fost hirotonit diacon de către PS Episcop Lucian Făgărășanul la 25 martie 1976 în capela din Huddinge – locul unde se oficiau pe atunci slujbele religioase la Stockholm – iar preot a fost hirotonit la 28 martie 1976 în Catedrala regală – Storkyrkan din Stockholm de către același Episcop Lucian Făgărășanul.

Menționăm datele când s-au oficiat primele slujbe în limba română la unele din localitățile ce au făcut parte inițial din Parohia ortodoxă română din vestul Suediei: Växjö (25 dec. 1973); Malmö (10 martie 1974); Helsingborg (24 nov. 1874); Borås (23 martie 1975); Oslo (nu cunoaștem data); Halmstad (28 nov. 1976) și Copenhaga (17 aprilie 1977).

După transferul Pr. Ștefan Sandu la Stockholm, aprilie 1978, pe postul de paroh la Göteborg a funcționat, pentru o perioadă de timp, Preotul Ioan F. Stănculescu, iar de la 24 decembrie 1984 și până în prezent funcționează Pr. Culai Enache.

PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ DIN SUDUL SUEDIEI

– cu sediul la Malmö, biserica ”Pogorârea Sfântului Duh”, împlinește trebuințele spirituale ale credincioșilor ortodocși români stabiliți în sudul Suediei și Danemarca.

Relații se pot obține de la preotul paroh Mihai Radu, Tel: 040-13 46 54

Preoții celor trei parohii, care împreună alcătuiesc BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ DIN SUEDIA ȘI SCANDINAVIA, împlinesc toate rânduielile Sfintei Biserici Ortodoxe Răsăritene păstrând cu sfințenie caracterul biblic, canonic, patristic și liturgic în toată lucrarea pastoral-misionară și ecumenică pe care o desfășoară.