Scrisoare de Crăciun 2016

Către enoriașii Parohiei Ortodoxe Române
”Sfântul Gheorghe” din partea de nord-est a Suediei:
Stockholm, Eskilstuna, Linköping, Norrköping, Västerås, Örebro.

 Dragii mei frați și surori întru Domnul – fii și fiice duhovnicești,

 Prin mila și bunătatea lui Dumnezeu încheiem  încă un an de conviețuire –  pentru mine 26 iar pentru Parohie 45 – pe acest pământ frumos și binecuvântat, pe care, prin lucrarea Tainelor Bisericii  în Parohia noastră, se mijlocește legătura enoriașilor  cu Împărăția Cerurilor.  În ce mă privește, sunt adânc recunoscător bunului Dumnezeu pentru această binecuvântare. De asemeni, sunt recunoscător tuturor celor care m-au ajutat să-mi duc la îndeplinire îndatoririle sacerdotale. Mulțumesc și Părintelui nostru Episcop Macarie pentru bunăvoința, dragostea și blânda sa călăuzire părintească.

Înainte de a întocmi un scurt bilanț al anului trecut, îmi împletesc recunoștința cu bucuria pe care am trăit-o  în atmosfera marii Sărbători a Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos. Venirea lui Dumnezeu la noi ca Prunc, născut din Sfânta Fecioră Maria, revarsă asupra celor ce cred, –  și lucrează la propria lor purificare, –  belșug de har și resurse mereu înnoite pentru a face binele aici pe pământ, oferind în același timp speranța Fericirii netrecătoare de Dincolo. Toate acestea le-am exprimat împreună, în rugăciuni și slavoslovii, la minunata slujbă din ziua Crăciunului, duminică 25 decembrie, în biserica mare „Matteus” din Stockholm, împreună cu Episcopul nostru și cu toți cei care au  binevoit să participe (cca 300 persoane).

În anul 2016 am săvârșit  27 de botezuri,  4 cununii și 11 înmormântări. În afară de aceste Taine și Ierurgii specifice momentului trăit de enoriașii care le-au solicitat, s-au oficiat la parohia noastră 148 de servicii religioase publice constând din Utrenie cu Sf. Liturghie sau Vecernie cu Priveghere și Acatist sau Sf. Maslu. Au participat la aceste servicii 7490 de persoane și s-au împărtășit  2300 de persoane. În limita posibilităților, am vizitat bătrâni la azile, bolnavi în spitale și pe cei privați de libertate în închisori și temnițe. Am desfășurat o activitate susținută ca preot ortodox pentru ortodocșii din spitalul Karolinska – Huddinge din Stockholm atât la paturile bolnavilor cât și în capela spitalului unde am săvârșit Sf. Maslu, la care, uneori, a participat și PS Macarie.

Bugetul Parohial a fost echilibrat grație generozității unor enoriași, cărora le mulțumim și pe această cale. Sunt mulți care nu au depus nici un fel de contribuție de membu la parohie. Reamintim hotărârea Consiliului Parohial din 8 februarie 2015 care ”recomandă membrilor adulți și cu resurse economice suficiente / serviciu o contribuție minimă de 100 krs/lună” și-i rugăm pe toți să nu neglijeze contribuția la viabilitatea parohiei noastre. Contul pentru Buget este la  Plusgirot 431 42 77-7

 La Fondul pentru Local de biserică avem în acest moment (30 decembrie 2016) suma de 1 133 027 krs. Contul pentru Local de biserică este deschis la SEB – Bank Giro 757-6390, sau la JAK Medlemsbank – konto 96700458252.

 Vă îmbrățișez pe toți, cu toată prețuirea și dragostea. La mulți Ani 2017!

Pr. Toader Doroftei cu familia

Scrisoare de Crăciun 2015

Actualizarea Scrisorii 70/2015 pe care am trimis-o enoriașilor noștri prin poștă în
cursul lunii decembrie.

 

Către enoriașii Parohiei Ortodoxe Române

”Sfântul Gheorghe” din partea de nord-est a Suediei:

Stockholm, Eskilstuna, Västerås, Norrköping, Linköping, Örebro.

 Dragii mei – scumpi și vrednici de toată prețuirea,

 Cu emoție și mare grijă mă adresez dvs. conștient că din mulțimea gândurilor pe care le nutresc trebuie să aleg pentru această pagină doar un buchet. Acesta ar trebui să fie la înălțimea așteptărilor dvs și a dorințelor mele; nu cred că voi reuși, dar încerc să rezum totul în această frază: Îmi sunteți tot mai dragi cu fiecare an ce trece; mă simt realmente dezmierdat de tot mai mulți enoriași din localitățile menționate mai sus și vă sunt foarte recunoscător pentru aceasta.

 Mă străduiesc să nu mă las orbit de această bunăvoință și de bucuriile care mă însoțesc de câțiva ani buni pentruca să nu-mi fie prea grea despărțirea de aceste frumuseți și daruri pământești pe care Dumnezeu le revarsă asupra mea, a celor dragi mie și asupra tuturor. Dar faptul ca-mi este inima plină de recunoștință, și față de Dumnezeu și de dvs., sper să-mi înlesnească desprinderea de raiul de pe pământ pentru a ajunge cu bine în Raiul cel ceresc.

 Așa cum am procedat de mai bine de două decenii, vă trimit și la acest sfârșit de an un mic rezumat al Dării de seamă, pe care o prezint în fața Consiliului Parohial. Este un bilanț pozitiv pentru care meritați cu toții mulțumiri din toată inima.

În acest an am săvârșit 30 de botezuri, 7 cununii și 4 înmormântări. În afară de aceste Taine și Ierurgii specifice momentului trăit de enoriașii care le-au solicitat, s-au oficiat la parohia noastră 137 de servicii religioase publice constând din Utrenie cu Sf. Liturghie sau Vecernie cu Priveghere și Acatist sau Sf. Maslu. Au participat la aceste servicii 6857 persoane și s-au împărtășit 1863 persoane. În limita posibilităților, am vizitat bătrâni la azile, bolnavi în spitale și pe cei privați de libertate în închisori și temnițe. Am participat la multe întruniri ecumenice și de reprezentare dintre care consider că se cuvine a menționa participarea la cea dea VII Conferință Mondială a preoților de închisori din Australia, Sydney 19-24 septembrie 2015. Cu această ocazie am slujit și cu confrații mei preoți din Australia, Pr. Valeriu Botezatu din Sydney și Pr. Dr. Ion Constantinescu din Brisbane.

Bugetul Parohial a fost echilibrat grație generozității unor enoriași, cărora le mulțumim și pe această cale. Sunt însă mulți care nu au depus nici un fel de contribuție de membu la parohie. Aducem la cunoștința tuturor hotărârea Consiliului Parohial din 8 februarie 2015 care ”recomandă membrilor adulți și cu resurse economice suficiente/serviciu o contribuție minimă de 100 krs/lună„ și-i rugăm pe toți să nu neglijeze contribuția la viabilitatea parohiei noastre. Contul pentru Buget este la  Plusgirot 431 42 77-7

La Fondul pentru Local de biserică avem în acest moment suma de 1.013.927 krs. Contul pentru Local de biserică este deschis la SEB – Bank Giro 757-6390.

Vă îmbrățișez pe toți, cu toată prețuirea și dragostea. La mulți Ani 2016!

Pr. Toader Doroftei cu familia

Scrisoare la Crăciun 2014

84/15 decembrie 2014

Către enoriașii Paroiei Ortodoxe Române
”Sfântul Gheorghe” din partea de nord-est a Suediei:
Stockholm, Eskilstuna, Västerås, Norrköping, Linköping, Örebro.

Dragii mei,

Din bunătatea nesfârșită și mila cea fără de margini a lui Dumnezeu primim permanent în inimi înrourări de mângâiere și pace, dar mai ales la marile Sărbători creștine sufletele noastre se umplu de bucurie și har. Retrăim acum mireasma clipelor de odinioară, când Dumnezeu, născut din Fecioară, cu oamenii a petrecut. Acesta este sensul Praznicului pe care îl așteptăm: venirea lui Dumnezeu în lume, în chip real, concret și istoric prin Nașterea lui Iisus Hristos din Sfânta Fecioară Maria, vestită de îngerul Domnului păstorilor din Betleem cu cuvintele: ”Iată, vă binevestesc vouă bucurie mare, care va fi pentru tot poporul; Că vi S-a născut azi Mântuitor, care este Hristos Domnul, în cetatea lui David … Și deodată, împreună cu îngerul care vestea, s-a văzut mulțime de oaste cerească lăudând pe Dumnezeu și zicând: Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace, între oameni bunăvoire!” (Luca II, 10-14)

Dacă omul adult, precum copilul, se bucură de fiecare lucru mărunt pe care-l primește de la semeni și, la fel, se bucură și mai mult de prezența celui drag care-i trece pragul, împărtășindu-i încântarea și dorul, oare ce bucurie ar trebui să simțim în sufletele noastre când Însuși Dumenzeu ne ”trece pragul” venind între noi ca Om blând, smerit și atât de iubitor cum n-a existat om pe pământ?! De aceea la fiecare Sărbătoare creștină, dar mai ales la Nașterea Domnului și la Învierea Lui să ne umplem inimile cu cântarea Bisericii: ”Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, Să ne bucurăm și să ne veselim întru dânsa!”

Peste câteva zile intrăm în anul 2015; Un sfert de veac de conviețuire pe aceste meleaguri. Am avut parte de multe împliniri și au rămas nerealizate mari deziderate care își așteaptă înfăptuirea, mai devreme sau mai târziu. Le enumăr, pe scurt, pe cele din anul 2014:
Am petrecut pe ultimul drum, spre veșnicie, 4 enoriași din parohia noastră; Am cununat o singură pereche de tineri; Am botezat 32 de copii.
În afară de vizitele la azile, spitale sau închisori; în cimitire și alte întâlniri ecumenice și de protocol, în anul acesta am oficiat 124 servicii religioase publice constând din Utrenie cu Sf. Liturghie sau Vecernie cu Priveghere și Acatist sau Sf. Maslu. La aceste servicii divine publice au participat 5556 persoane. S-au spovedit și împărtășit 1417 persoane.
Bugetul Parohial a fost echilibrat grație generozității unor enoriași, cărora le mulțumim și pe această cale. Sunt însă mulți care nu au depus nici un fel de contribuție de membu la parohie. Poate au uitat sau nu au dat importanță acestui amănunt; De aceea îi rugăm pe toți, stăruitor și cu tot respectul, să nu-și neglijeze această datorie, căci prin contribuția tuturor se menține Parohia noastră viabilă. În acest fel ne putem întări și capacitatea economică de a ne procura propria noastră biserică. Contul pentru Buget este: Plusgirot 431 42 77-7
La Fondul pentru Local de biserică s-au adăugat anul acesta, din donațiile enoriașilor noștri, cca 100.000 krs. La această dată (15 decembrie 2014) avem în acest Fond suma de 961.351 krs. Contul pentru Local de biserică este deschis la SEB – Bank Giro 757-6390.

Vă îmbrățișez pe toți, cu toată prețuirea și dragostea. La mulți Ani 2015!

Pr. Toader Doroftei cu familia

Scrisoare Crăciun 2012

Scrisoare Crăciun 2012

R U M Ä N S K A P A T R I A R K A T E T

RUMÄNSKA ORTODOXA KYRKAN I SVERIGE OCH SKANDINAVIEN

RUMÄNSKA ORTODOXA FÖRSAMLINGEN I NORD ÖSTRA SVERIGE – STOCKHOLM

Stockholm, 53/25 decembrie 2012

Către enoriașii Parohiei Ortodoxe Române din nord-estul Suedei:

Stockholm, Västerås, Norrköping, Linköping, Eskilstuna, Örebro

Dragii mei,

Cu ajutorul bunului Dumnezeu am ajuns să petrecem încă un an binecuvântat din viața noastră care, pentru cei mai mulți, a fost plin de roade și de împliniri duhovnicești și materiale.

Läs mer